Keep Smiling :)

NICA.17.GIRL.
basta ang alam ko. nonsense ang middle name ko.
^-^